Ši svetainė naudoja slapukus, kurių pagalba siekiama užtikriti geresnį jos naudojimą. Toliau naršydami mūsų svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimu OK

Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena

Data:

28/11/11


Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena

Apsauga ir moterų teisių skatinimas bei kova su bet kokios formos lyčių diskriminacija ir smurtu yra prioritetinės Italijos veiksmų temos ne tik šalies viduje, bet taip pat ir tarptautiniu lygmeniu. Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dieną, Italijos užsienio ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija nori dar kartą garantuoti savo tvirtą įsipareigojimą šiems klausimams spręsti.

Italijos įsitraukimas remiasi nuostata, kad moterų ir merginų įgalinimo skatinimas bei kova prieš lytimi pagrįstą smurtą yra glaudžiai susiję. Smurtas prieš vieną iš lyčių mažina moterų galimybes pasinaudoti savo teisėmis bei kelia dideles kliūtis moterų įgalinimui ir jų teisių įgyvendinimui. Taigi skatinant moterų įgalinimą, tik moterų pripažinimas lygiaverčiais politiniais, ekonominiais ir socialiniais subjektais gali padėti kovoti su smurtu prieš moteris.

Italija aktyviai veikia šioje srityje, tiek diplomatiniame lygmenyje, tiek vystomajame bendradarbiavime. Esame tarptautinių kampanijų nariai, skirtų moterų lytinių organų žalojimo ir ankstyvų priverstinių santuokų panaikinimui skatinti. Ypač aktyviai Italija skatino ir dalyvavo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos diskusijose ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių rezoliucijose. Taip pat Italija finansuoja vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurių tikslas kovoti su minėtomis praktikomis. Remiame tarptautines iniciatyvas, kurių tikslas kovoti prieš seksualinį smurtą konfliktų ir ekstremalių situacijų metu, įskaitant “Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in emergencies” iniciatyvą. Mes taip pat jau ilgą laiką skatiname “nulinę toleranciją” prieš seksualinę prievartą ir išnaudojimą, atliktą karininkų bei civilinių darbuotojų, dislokuotų Jungtinių Tautų taikos misijose. Praėjusį rugsėjį, Italija prisijungė prie Jungtinių Tautų Gerenalinio Sekretoriaus A. Gutereso iniciatyvos “Circle of Leadership”, kuria siekama kovoti su šiais reiškiniais bei taip pat pasirašė “Voluntary Compact” – politinį įsipareigojimą įgyvendinti priemonėms, skirtoms užkirsti kelią smurtui ir išnaudojimui. Mes taip pat prisijungėme prie šalių grupės, prisidendančios prie “Pasitikėjimo Fondo”, skirto paremti seksualinio smurto ir išnaudojimo aukoms, nukentėjusioms nuo Jungtinių Tautų personalo.

Apsaugoti moteris ir mergaites konfliktinėse situacijose bei skatinti moterų vaidmenį mediacijos (tarpininkavimo) ir konfliktų prevencijos procesuose yra vienas svarbiausių Italijos prioriretų, kuriuos sau išsikėlėmė mandato Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2017 m. metu. Mes įtraukėme nuostatas į Saugumo Tarybos rezoliucijas ir dokumentus, įskaitant mandatus taikos palaikymo misijoms, kurios gali prisidėti prie pažangos įgyvendinant “Moterų, taikos ir saugumo” darbotvarkę, siekiant apsaugoti civilius gyventojus konfliktinėse situacijose bei kovą su išnaudojimu ir smurtu prieš moteris nuo JT personalo. Rugsėjo 26 d. mes taip pat inicijavome Viduržemio jūros regiono moterų mediatorių tinklą (MWM). Tai yra konkretus ir ilgalaikis projektas, skirtas paremti moteris kaip “taikos dalyves” Viduržemio jūros regione, kurių taika ir stabilumas yra labai svarbi mums visiems.

Moterų įgalinimas buvo viena pagrindinių temų Italijos pirmininkavimo G7 metu - Toarminos Viršūnių susitikime ir pirmajame Lygių galimybių G7 ministrų susitikime buvo priimtas “Roadmap for a gender-responsive economic empowerment”.

Kalbant apie Vystomojo bendradarbiavimo veiklas, moterų lygybės ir įgalinimo klausimas išlieka prioritetiniu ir yra įtrauktas į visus bendradarbiamo projektus, įtraukiant taip pat specialias inciatyvas, skirtas moterims, mergaitėms ir nepilnamečiams, laikantis Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkės Tvaraus vystymosi tikslų. Italija pasveikino iniciatyvos pradžią pries bet kokią smurto prieš moteris formą, kurią skatina Europos Sąjunga kartu su Jungtinėmis Tautomis (EU-Un Gender Initiative).


301